Polityka prywatności

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanovují pravidla pro shromažďování, zpracování a používání osobních údajů, které jste obdrželi od svého internetového obchodu uniformix.pl, který najdete na www. uniformix.pl od UNIFORMIX Marcin Błędowski se sídlem v Cieszyn, ul. Beskidzka 3, (dále jen internetový obchod).


Náš internetový obchod vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil respektování vašeho soukromí a ochrany osobních údajů poskytovaných při používání webových stránek a nákupu v rámci obchodu a za tímto účelem podnikne veškerá nezbytná opatření.

Internetový obchod v souladu se zákonnými požadavky zaregistroval soubory osobních údajů v rejstříku vedeném generálním inspektorem pro osobní údaje pod čísly 151012,151013 a 151014.

Jaké údaje shromažďují online prodejnu autenticky během užívání webu?

 

SOUBORY COOKIES
Internetový obchod neposkytuje automaticky žádné údaje, s výjimkou údajů obsažených v cookies při používání webových stránek.
Soubory cookie jsou malé textové soubory odesílané internetovým obchodem a uložené v počítači obsahující určité informace týkající se vašeho používání webových stránek a internetového obchodu. Cookies jsou využívány v internetovém obchodě k tomu, aby sloužily webové stránce a poskytovaly vám příležitost poskytnout vám zajímavé informace a během nákupního procesu, např. k zapamatování si Vašich nákupů.

Cookies používané v online obchodě mohou být dočasné nebo trvalé. Dočasné soubory cookie jsou smazány, když je prohlížeč uzavřen, zatímco trvalé soubory cookie jsou také uloženy po ukončení používání webových stránek a slouží k ukládání informací, jako je vaše heslo nebo přihlašovací údaje, což urychluje a usnadňuje používání webových stránek. V každém případě můžete zablokovat instalaci souborů cookie nebo odstranit trvalé soubory cookie pomocí příslušných možností vašeho webového prohlížeče. V případě jakýchkoli problémů doporučujeme použít soubor nápovědy prohlížeče nebo se obrátit na výrobce prohlížeče, který používáte. Kromě cookies může internetový obchod také shromažďovat data, které běžně shromažďují správci systému v tzv. protokolů nebo souborů protokolu. Informace obsažené v protokolech mohou obsahovat Vaši IP adresu, typ platformy a webového prohlížeče, poskytovatele internetu a adresu stránky, ze které jste zadali webovou stránku. Některé podstránky na webových stránkách a jiné komunikační prostředky s vámi mohou obsahovat tzv "Web beacons" (tzv. Elektronické obrázky). Web beacons vám umožňují přijímat informace, jako je IP adresa počítače, na který byla stránka, na které byl webový beacon vyslán, číslo URL stránky, doba načítání stránky, typ prohlížeče a informace obsažené v souborech cookie, aby bylo možné posoudit účinnost našich reklamy. Tato data budou archivována a použita pro statistickou analýzu a vyhodnocení globální návštěvnosti uživatelů webových stránek. Tyto údaje nebudou sloučeny s osobními údaji, které jste poskytli.

POŽADOVANÉ ÚDAJE PŘI REGISTRACI A NÁKUPU

E-shop bude shromažďovat od vás tyto osobní údaje prostřednictvím těchto stránek a jiných forem komunikace (telefonní hovor, e-mail), při nákupech a proces zakládání účtu na www.uniformix.pl:

 

1) příjmení a jméno,

2) adresa bydliště

3) adresa pro doručení / doručení, pokud se liší od adresy bydliště,

4) e-mailovou adresu,

5) telefonní číslo.

 

Poskytnutí výše uvedených údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro registraci a nákup v obchodě uniformix.pl.

Vezměte prosím na vědomí, že v prohlížeči můžete kdykoli změnit nastavení souborů cookie, včetně odstranění již uložených souborů.

Níže jsou uvedeny odkazy na příklady, oficiální internetové stránky výrobců nejpoužívanějších webových prohlížečů, který obsahuje informace o opatřeních potřebných pro změnu nastavení prohlížeče ve výše popsaném rozsahu:

MS Internet Explorer 9
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera 8.0

Pokud máte například starší verzi prohlížeče MS Internet Explorer, vyberte Nástroje / Možnosti Internetu / Ochrana osobních údajů / Rozšířené / Blokování souborů cookie. Pomocí webového prohlížeče může uživatel také smazat soubory cookie, které jsou již uloženy v jeho zařízení. Pomocí zmíněného webového prohlížeče vyberte Nástroje / Možnosti Internetu / Obecné / Smazat soubory cookie. Můžete také obecně souhlasit s používáním souborů cookie, což bude mít za následek nedostatek potřeby vyjádřit se v tomto ohledu kdykoliv souhlasit.

 

SDÍLENÍ INFORMACÍ

 

Za účelem provedení smlouvy může internetový obchod poskytovat údaje kuriérovi, která doručuje zásilku zákazníkovi.

V takových případech je množství poskytnutých informací omezeno na požadované minimum.

 

Uniformix.pl může používat výše uvedené informace se souhlasem zákazníka za účelem zaslání informací o stavu objednávky, výrobků, služeb, nabídek a možnosti obdržet newsletter. V případech, kdy jsou tyto informace předávány elektronicky, budou zaslány pouze v případě, že zákazník souhlasí s jejich přijetím v tomto formuláři.

Poznamenáváme však, že zákazník má právo kdykoli odvolat souhlas se zasíláním Newsletteru. Chcete-li to provést, použijte pole: odhlásit se od zpravodaje, který je k dispozici na www.uniformix.pl nebo se obraťte na obchod na čísle 33 48 69 135 nebo elektronicky: sklep@uniformix.pl.

Zákazníci mají právo na přístup k obsahu svých osobních údajů, právo opravit, vymazat a právo požadovat ukončení zpracování osobních údajů. Pro uplatnění tohoto práva použijte volby pod svým účtem nebo z adresy sklep@uniformix.pl nebo hotline: 33 48 69 135.

uniformix.pl si vyhrazuje právo zveřejnit vybrané informace o zákazníkovi nebo jiné fyzické osobě prostřednictvím webové stránky příslušným orgánům nebo třetím stranám, které podají žádost o poskytnutí takových informací na základě vhodného právního základu v souladu s platnými právními předpisy. Kromě těchto případů nebudou informace o zákazníkovi nebo osobě využívající webové stránce předávány žádné třetí straně bez souhlasu zákazníka.

Jednotka uniformix.pl vynakládá veškeré úsilí na zajištění vašich údajů a ochranu před činnostmi třetích stran.

Opatření, která přijali, se však mohou ukázat jako nedostatečná, pokud sami nedodržujete bezpečnostní pravidla. Zejména musíte mít své přihlašovací údaje a heslo k vašemu účtu v obchodě uniformix.pl důvěrné a nesdílet je s třetími stranami. Nezapomeňte, že internetový obchod Vás nepožádá, abyste je poskytli, s výjimkou jejich poskytnutí při přihlášení do obchodu uniformix.pl. Abyste zabránili neoprávněným osobám používat váš účet, odhlaste se po použití webové stránky.

JAK MŮŽETE VYUŽÍT VAŠE PRÁVA?

Máte možnost kdykoli prohlížet a upravovat data jako součást webových stránek po přihlášení pomocí e-mailové adresy a hesla. V situaci, kdy jste zapomněli heslo nebo jiné problémy s přihlášením, kontaktujte nás na adrese: sklep@uniformix.pl.

Máte právo požadovat informace o obsahu uložených údajů o vás, stejně jako právo požadovat změny, zablokovat nebo mazat data, stejně jako právo opravit chyby, doplnit nebo aktualizovat data. Máte také možnost vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro marketingové účely. Prosíme kontaktujte nás elektronicky: sklep@uniformix.pl .

 

JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY

 

V rámci webových stránek se mohou pravidelně objevovat odkazy na jiné webové stránky. Tyto webové stránky fungují nezávisle na webových stránkách a v žádném případě nejsou kontrolovány online obchodem. Tyto stránky mohou mít vlastní zásady ochrany soukromí, které doporučujeme přečíst. Internetový obchod není zodpovědný za pravidla pro zpracování dat na těchto webových stránkách.

 

DOTAZY A POSTŘEHY

 

Otázky a výhrady týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů mohou být zaslány elektronicky: sklep@uniformix.pl nebo Správci bezpečnosti informací Marcinovi Błędowskiemu, ul.Beskidzka 3, 43-400 Cieszyn .

 

ZMĚNA POLITIKY

 

Vyhrazujeme si právo aktualizovat nebo měnit tato Zásady ochrany osobních údajů kdykoliv zveřejněním nové verze na naší webové stránce. Žádáme vás, abyste pravidelně kontrolovali obsah těchto zásad.

 

pixel