NÁPOVĚDA

Obchodní podmínky WWW.UNIFORMIX.CZ

I. DEFINICE POUŽITÉ V OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH:


Občanský zákoník - zákon ze dne 23. dubna 1964 (Sb.Z.Č. 16, pol.93 ve znění pozdějších obchodních podmínek);

Spotřebitel - fyzická osoba, která podniká právní kroky s podnikatelem, která není přímo spojena s jeho podnikatelskou nebo profesní činností, se považuje za spotřebitele.

Podnikatel - kupující, který není podle Občanského zákoníku spotřebitelem. Zákazník, který pro nakupování v obchodě Uniformix vystavil fakturu za účelem podnikání nebo odborné činnosti.
Obchodní podmínky - tyto obchodní podmínky pro poskytování elektronických služeb jako součást e-shopu www.uniformix.cz

Internetový obchod (obchod) - internetová služba dostupná na adrese www.uniformix.cz, prostřednictvím které může zákazník zejména zadávat Objednávky;

Zboží - výrobky prezentované v E-shopu;

Smlouva o prodeji - smlouva o prodeji Zboží ve smyslu Občanského zákoníku uzavřená mezi www.uniformix.cz a Zákazníkem uzavřená na internetových stránkách E-shopu;

Zákon o zvláštních podmínkách prodeje spotřebitelů - zákon ze dne 30. května 2014. o právu na ochranu spotřebitele (zákon č. 827 z roku 2014) o změně Občanského zákoníku (Sb. Z.Č. 141,pol.1176 v platném znění)

Pracovní den - denní počítání od pondělí do pátku v pracovní dny, tj. žádná sobota, žádná neděle a žádný volný den z práce

Zákon o poskytování elektronických služeb - zákon č 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sb. Z. 144, pol. 1204, v platném znění);

Objednávka - prohlášení zákazníka o záměru, které je zaměřeno přímo na uzavření smlouvy o prodeji, s uvedením zejména typu a čísla Zboží.

II. O SPOLEČNOSTI

Tato pravidla definují pravidla pro používání internetového obchodu, který je k dispozici na adrese www.uniformix.cz

Tyto Obchodní podmínky podléhají pravidlům uvedeným v čl. 8 Zákona o poskytování elektronických služeb.

Vlastníkem internetového obchodu je www.uniformix.cz: UNIFORMIX Martin Błędowski spółka komandytowo-akcyjna sídlem v Bażanowicach, na adrese ul.Cieszyńskiej 52 PSČ: 43-440 Goleszów; DIČ:5482743267. Společnost je registrovaná v KRS REGON 521756677.

Tyto obchodní podmínky představují nabídku adresovanou zákazníkům obchodu Uniformix.cz. Smlouva se uzavírá při zadávání Objednávky v souladu s níže uvedenými pravidly.

III. OBJEDNÁVKY


Registrace v online obchodě je nepovinná. Zákazník může zadat Objednávku bez registrace v Obchodě po přečtení těchto Obchodních podmínek a jejich přijetí.


Objednávky lze podávat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, po celý rok. Uniformix.cz si vyhrazuje právo zavést omezení používání obchodu.


Výběr Objednaného zboží zákazníkem se provádí přidáním do košíku. Při zadávání Objednávky - dokud není stisknuto tlačítko potvrzující předložení Objednávky - zákazník má možnost upravit zadané údaje nebo zvolit zboží. Chcete-li to provést, postupujte podle zpráv zobrazených na straně Zákazníka a informací dostupných na webových stránkách.


Za účelem odeslání Objednávky je nutné přijmout obsah nařízení, poskytnout osobní údaje označené jako povinné a stisknout tlačítko potvrzující předložení Objednávky s povinností platit.


Po zadání Objednávky zákazníkem obdrží automatickou odpověď z obchodu Uniformix.cz na e-mailovou adresu uvedenou v registraci. V této zprávě bude zákazník vyzván k potvrzení Objednávky kliknutím na příslušný odkaz.


Registrovaný uživatel (s účtem na uniformix.cz webu) má schopnost dělat více nákupů, sledování změn stavu Objednávky, možnost nahlédnout do všech Objednávek, včetně archivního, změnit nebo zrušit Objednávku (která případně není převedena na implementaci) a účast v stávající věrnostní programy.


Můžete také umístit jednorázovou Objednávku, aniž byste museli nastavit účet v online obchodě. Zákazníkovi bude status Objednávky oznámen e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu Objednatele.

Za účelem zajištění bezpečnosti přenosu zpráv a údajů v souvislosti s poskytovaných služeb v rámci stránek, internetový obchod se technická a organizační opatření odpovídající závažnosti bezpečnosti služeb, zejména opatření, aby se zabránilo získávání a úpravy neoprávněnými osobních údajů přenášených přes internet.

Informace o platebních metodách, které přijímáme, ao způsobu přepravy najdete na uniformix.cz, viz zde.

E-shop Uniformix.cz si vyhrazuje právo na změnu ceny nabízeného zboží, na uvedení nových produktů do nabídky internetového obchodu, na realizaci a zrušení propagačních kampaní na webových stránkách obchodu nebo na zavedení změn v nich.

IV. POTVRZENÍ A VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVEK


Správně zadaná objednávka je potvrzena automatickou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu poskytovanou objednatelem ve formuláři.

Základní podmínkou přijetí objednávky, která má být provedena, je poskytování správných kontaktních údajů (e-mail, telefonní číslo) a poštovní adresy při objednávce.

Objednávky, jejichž výše uvedené údaje nejsou poskytnuty nebo jsou neúplné, nelze přijmout k provedení.

Objednávka při výběru způsobu platby za stažení v kurýrní službě bude dokončena do 2 dnů od potvrzení objednávky u prodejce uniformix.cz za předpokladu, že je zboží na skladě.

Zpracování objednávek v případě 100% předplatného na váš účet - bude zpracováno do 2 dnů od potvrzení objednávky obchodem uniformix.cz za předpokladu, že je zboží na skladě. Dodání produktu však nebude probíhat rychleji, než po odeslání prostředků na bankovní účet úložiště.

Pokud je vybrána možnost platby předem, platba nebude mít vliv na 14 dnů od potvrzení přijetí objednávky od uniformix.cz - objednávka může být zrušena.

Realizace objednávky bude zahájena v příští pracovní den následující po dni potvrzení objednávky v obchodě uniformix.cz. V případě jakýchkoli oprav v objednávce bude realizace zahájena v následující pracovní den následující po dni, kdy došlo k úpravě.

Nesprávně vyplněné objednávkové formuláře nebudou zohledněny.

Uniformix.cz si v každém případě vyhrazuje právo ověřit objednávku a zrušit ji v případech, které odůvodňují pochybnosti o spolehlivosti takové objednávky.

V případě vad není možné odebrat objednávku a v jiných případech chybějící možnost plnit příkazy, které nelze přiřadit k obchodu Uniformix.cz, příkazy uvedené v těchto obchodních podmínkáh budou zrušeny.


Smlouva o prodeji je uzavřena v polském jazyce, jejíž obsah je v souladu s Obchodními podmínkami.

 

V. DODÁNÍNáklady na dopravu hradí zákazník při sběru zboží. Toto pravidlo se nepoužije, pokud zákazník zaplatil náklady na dopravu spolu s platbou za zboží ve formě předplacení na účet Uniformix.

Výjimkou jsou zahraniční zásilky, jejichž náklady lze nalézt v tabulce na našich webových stránkách www.uniformix.cz nebo ZDE.
Pro země, na které se nevztahuje tabulka, jsou náklady na dodání stanoveny jednotlivě a mohou být poskytnuty společností

 

VI. PLATBA

 

Zákazník zaplatí zboží přímo kurierovi při vyzvednutí objednaného zboží nebo převodem na bankovní účet. Údaje k převodu: UNIFORMIX Marcin Błędowski spółka komandytowo-akcyjna, 43-440 Bażanowice ul. Cieszyńska 52, DIČ: 5482743267 Číslo účtu:

KB BANK
123-7547930297/0100

V názvu objednávky zadejte své jméno, příjmení, číslo objednávky nebo e-mailovou adresu.

Při neexistenci včasného vypořádání závazků ze strany Kupujícího (platba objednaných zásilek) vůči Prodávajícímu může Prodávající pozastavit dodávku nebo zpozdit dodávku až do okamžiku, kdy mu bude doručena platba. Prodávající neodpovídá za takové zpoždění v dodávce nebo v opačném případě.

Na termín vyřízení objednávky se skládá čas přípravy zásilky + dodací lhůta.

Omezené množství zboží je určeno k propagačnímu prodeji a prodeji a objednávky jsou zpracovány v pořadí, v jakém jsou obdrženy objednávky na toto zboží, až do vyčerpání zásob, na něž se vztahuje tento způsob prodeje. Propagace a prodej se nevztahují na velkoobchodníky. Propagace se navzájem nepřipojují. Maximálně jedna faktura s DPH nebo osobní faktura je vystavena na objednávku. 

V případě objednávky dodávky do destinace mimo hranice členských států Evropské unie bude náležitá cena zakoupených výrobků náležitě zvýšena o hodnotu splatného cla.

 

VII A .PRÁVO ODSTOUPITA OD SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU

V případě prodeje jedné komodity: „Termín odstoupit od smlouvy vyprší po 30 dnech ode dne, kdy jste získali, majetku nebo třetí osoby jiné než dopravce označeného jsi přišel do vlastnictví věcí.“

Chcete-li tento postup usnadnit, můžete použít formulář VRÁCENÍ, který je k dispozici ZDE nebo na kartě Reklamy na našich webových stránkách, nebo e-mailem zasílejte na naši adresu jakékoli jiné jednoznačné prohlášení. Po obdržení prohlášení vám zašleme potvrzení o přijetí takových informací ihned.

Právo odstoupit od smlouvy je vyloučena spotřebitele v případě smluv, v nichž je cílem stanovit, že non-prefabrikované, vyrobené podle specifikací zákazníka nebo jeho služka individuálních potřeb.

„Budete muset nést přímé náklady na vrácení zboží."

Zboží vrácené spotřebitelem by mělo být zabaleno vhodným způsobem, aby nedošlo k poškození zásilky během přepravy.

V případě vrácení zboží, dbejte na to, že spotřebitel je odpovědný za snížení hodnoty zboží v důsledku jeho použití způsobem, který jde nad rámec toho, co je nezbytné zjistit povahu, vlastnosti a funkčnost zboží obdržel. To znamená, že obchod může vrátit částku sníženou o poškozené nebo zneužité zboží.

Obchod neakceptuje žádné zásilky odeslané při dodání. V případě zaslání balíku, v rozporu s výše uvedenými ustanoveními obchodních podmínek, nebude balík vyzvednut.

VII B. VRÁCENÍ ZBOŽÍ PRO PODNIKATELÉ

Každý obchodník (kupující, kteří si koupili výrobky obdrželi fakturu DPH na swpją hospodářskou činnost nebo Professional), kteří se chtějí vrátit zboží v obchodě Uniformix, má čas do 30 dnů ode dne, kdy vstoupila v držení nebo u třetí strany než dopravce a osoba, kterou uvedl, získal věci.

 

Obchod vrátí zákazníkovi, tj. Cenu položky a náklady na nejlevnější balíček, který je k dispozici v našem obchodě. Celkové náklady na dopravu budou vráceny při vrácení všech produktů z objednávky. V případě vrácení části objednávky budou náklady na zásilku sníženy v poměru k množství vráceného zboží.

Podnikatel zašle zpět produkty na vlastní náklady.

Shop Uniformix, bez ohledu na formu odeslání, Odeslaná pošta pro kupující vrátí peníze na určené číslo bankovního účtu (takže prosím, zadejte číslo účtu spolu s údaji o majiteli výpisu z účtu o odstoupení od smlouvy). Obchod vrátí náklady na vrácené produkty a náklady na dopravu v poměru k množství vrácených produktů.

Obchod neakceptuje žádné zásilky odeslané při dodání. V případě zaslání balíku, v rozporu s výše uvedenými ustanoveními obchodních podmínek, nebude balík vyzvednut.

V případě vrácení zboží, věnujte pozornost tomu, že kupující je zodpovědný za snížení hodnoty zboží v důsledku jeho použití způsobem, který jde nad rámec toho, co je nezbytné zjistit povahu, vlastnosti a funkčnost zboží obdržel. To znamená, že obchod může vrátit částku sníženou o poškozené nebo zneužité zboží.

 

VIII. REKLAMACE ZBOŽÍ

 

Veškeré zboží prodávané v našem obchodě je pokryto dvouletou zárukou. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným používáním oděvů, které neodpovídají pokynů výrobce na štítku výrobku.

Uniformix.cz, neboť prodávající odpovídá zákazníkovi, který je spotřebitelem ve smyslu čl. 221 Občanského zákoníku za nedodržení Smlouvy o prodeji Zboží koupeného tímto spotřebitelem v rozsahu stanoveném zákonem o zvláštních podmínkách prodeje spotřebitelů.

Reklamace vyplývající z porušení práv zákazníka zaručeného zákonem nebo podle těchto obchodních podmínek by měly být směrovány na adresu sklep@uniformix.pl. Společnost Uniformix.cz se zavazuje posoudit každou reklamaci do 14 dnů, a pokud to nebylo možné, informovat zákazníka v tomto období, kdy bude reklama zvažována.

Reklamace nepodléhají nepatrným rozdílům ve vzhledu objednaného zboží s přijatým (barevným), které je výsledkem nesprávně nastavených parametrů monitoru. Nepředstavují důvody k podání reklamace. Reklamace také nepodléhají rozdílům v odstínu materiálu v téže barvě, která vyplývá ze šití výrobků z různých balíkových materiálů (To platí, pokud jsou například mikiny a kalhoty v jedné barvě, ale mají odlišné odstíny - takové rozdíly jsou přijatelné a nepředstavují důvody pro reklamaci.)

V souladu s novými nařízeními Vás informujeme, že výrobky prodávané v obchodě uniformix.cz jsou bez vad.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

V případě objednávek pro společnost je požadováno daňové identifikační číslo. Podle nařízení ministra financí ze dne 27. dubna 2004 faktura s DPH nemusí obsahovat podpis příjemce faktury. Od 1. května 2004 není povinnost odeslat povolení k vystavení faktury bez podpisu. Vydáváme faktury až do 3 měsíců od okamžiku vystavení potvrzení.

Možné změny cen jednotlivých nabídek se nevztahují na příkazy přijaté k provedení.

Obchod není zodpovědný za objednávky zadané jménem zákazníka třetími osobami (neoprávněnými).

Fotografie a všechny texty na internetových stránkách internetového obchodu jsou napsány Marcinem Błędowskim, majitelem společnosti uniformix.cz Marcinem Błędowskim.

Obchod usiluje o to, aby fotografie zboží přesně odrážely jejich skutečný vzhled. Vzhledem k tomu, že se nastavení zobrazení a parametry jednotlivých monitorů mohou navzájem lišit, internetový obchod není zodpovědný za možné rozdíly v rozsahu barev mezi skutečným vzhledem výrobku a obrazem zobrazovaným na monitoru zaměstnavatele.


Pozor! Faktury s DPH k potvrzení prodeje jsou vydávány až do 60 dnů od okamžiku odeslání objednávky.

X. VĚRNOSTNÍ PROGRAM

 

Věrnostní program je založen na zadávacích bodech pro placené a placené objednávky. Tyto body lze vyměnit za vybraný produkt z naší nabídky. Součet bodů musí odpovídat hodnotě bodů přiřazených danému produktu (informace na webové stránce). Neexistuje možnost částečné platby produktů s body a zbytek platby peněz.

Body jsou přiděleny, když jsou připsány na váš účet u Uniformix.cz.

Věrnostní program nezahrnuje zákazníky, kteří mají status Velkoobchodu.

XI. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Správcem osobních údajů ve smyslu článku 7 zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů je Uniformix Marcin Błędowski spółka komandytowo-akcyjna se sídlem Bażanowice 43-440, ul. Cieszyńska 52.

Údaje o zákaznících jsou zpracovány za účelem provedení smlouvy. v rozsahu vyplývajícím z ustanovení tohoto nařízení a se souhlasem zákazníka za účelem zaslání marketingových informací e-mailem.

Osobní údaje mohou být zpřístupněny příjemcům ve smyslu čl. 7 bodu 6 zákona o ochraně osobních údajů společnostem, které provádějí kurýrní zásilky, pokud zákazník uvede tuto formu dodání objednaného zboží.

Osoba, jejíž údaje jsou zpracovávána, má právo přístupu k údajům a opravit je. Poskytování údajů není povinné, ale je nezbytné pro plnění smlouvy.


Urovnání případných sporů mezi Uniformix.cz a Zákazníkem, který je spotřebitelem ve smyslu čl. 22 [1] Občanského zákoníku se podrobí soudy správné v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.


Urovnání případných sporů vzniklých mezi Uniformix.cz a Zákazníkem, který není spotřebitelem ve smyslu čl. 22 [1] Občanského zákoníku Občanského zákoníku, podléhá soudu, který má pravomoc nad sídlem Uniformix.cz.


Ve věcech, na které se tato nařízení nevztahuje, se použijí ustanovení Občanského zákoníku, ustanovení zákona o poskytování elektronických služeb a další příslušná ustanovení polského práva.

 

PROHLÁŠENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU

 

 

pixel