Fráze pro podnikatele

Každý podnikatel (kupující, který obdržel fakturu DPH za zakoupené zboží za účelem podnikání nebo profesionální činnosti), který chce zboží vrátit do obchodu Uniformix, má až 30 dnů od okamžiku, kdy vlastní věc nebo kdy třetí osoba jiná než dopravce a označený podnikatelem.

Chcete-li ukustečnit vratku, zašlete prosím položky k vrácení spolu s prohlášením o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku. Po obdržení vratky obchod na Váš email zašle opravnou fakturu za originální (nákupní) sníženou o hodnotu vrácených položek. Kopię opravné faktury (podepsané a otisknuté) by měla být zaslána zpět na adresu sídla. Bez podepsané opravné faktury nebude obchod schopen uzavřít vrácení a pokračovat v dalším postupu.

Podnikatel zašle zpět výrobky na vlastní náklady.

Obchod Uniformix bez ohledu na zvolenou formu zásilky vrátí peníze kupujícího na číslo bankovního účtu, které je určeno kupujícímu (proto prosím uveďte číslo účtu spolu s údaji držitele účtu o prohlášení o odstoupení od smlouvy). Obchod vrátí náklady na vrácené výrobky a náklady na dopravu v poměru k množství vrácených výrobků.

Obchod neakceptuje žádné zásilky odeslané na dobírku. V případě zaslání balíku, v rozporu s výše uvedenými ustanoveními předpisů, nebude zásílka vyzvednut.

V případě vrácení zboží věnujte pozornost skutečnosti, že kupující je odpovědný za snížení hodnoty zboží, které je výsledkem jeho použití, a to způsobem, který překračuje rámec toho, co je nezbytné pro stanovení povahy, vlastností a fungování získaného zboží. To znamená, že obchod může vrátit částku sníženou o poškozené nebo zneužité zboží.

Každý podnikatel může spolu s zakoupenými výrobky použít formulář uvedený v balíku nebo si ho můžete vytisknout zde.

Nové objednávky lze zadat  e-mailem nebo prostřednictvím tohoto internetového obchodu.

Statutární model pro spotřebitele:

Olza Logistic -UNIFORMIX
Karvinská 1897
737 01 Český Těšín 1

- Já/My(*) tímto informuji / informujeme (*) o mém / našem odstoupení od kupní smlouvy o následujících položkách (*)
smlouvz o dodání následujících položek (*) zakázky na dílo skládající se z následujících položek (*) / za provedení
následující služby (*)

- Datum uzavření smlouvy (*) / přijetí (*)

- Jméno a příjmení spotřebitele (spotřebitelů)

- Spotřebitelské adresy

- Podpis spotřebitele (pouze pokud je formulář zaslán v papírové podobě))

- Datum
(*) Nehodící se škrtněte.


PROHLÁŠENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU

 

 

pixel